prezesi klubu


Prezesi Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego od początku do chwili obecnej
kadencja prezes nazwa organizacji
I 11.12.1951 – 9.05.1952 Andrzej Wilczkowski SK KK KW
II 9.05.1952-11.01.1955 Władysław Manduk KŁ KW/ST OŁ PTT
III 11.01.1955-26.06.1956 Ryszard Przybylski ŁSA PTTK
IV 28.06.1956-29.01.1957 Antoni Janik ŁSA PTTK
V 29.01.1957-15.12.1959 Władysław Manduk KŁ KW
VI 15.12.1959-19.12.1961 Władysław Manduk KŁ KW
VII 19.12.1961-14.01.1964 Jerzy Michalski KŁ KW
VIII 14.01.1964-18.01.1966 Bogdan Mac KŁ KW
IX 18.01.1966-23.01.1968 Bogdan Mac KŁ KW
X 23.01.1968-27.01.1970 Bogdan Mac KŁ KW
XI 27.01.1970-27.03.1972 Marek Grochowski KŁ KW
XII 27.03.1972-27.08.1972 Andrzej Dworak KŁ KW
p.o. 27.08.1972-17.04.1973 Bogdan Mac KŁ KW
XIII 17.04.1973-8.02.1974 Grzegorz Wasiak KŁ KW
XIV 8.02.1974-10.12.1974 Krystyna Konopka KŁ KW
XV 10.12.1974-13.12.1977 Krystyna Konopka ŁKW
XVI 13.12.1977-20.01.1981 Zbigniew Laskowski ŁKW
XVII 20.01.1981-10.01.1984 Krzysztof Kraska ŁKW
XVIII 10.01.1984-30.08.1985 Włodzimierz Sopiela ŁKW
p.o. 30.08.1985-15.10.1985 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
XIX 15.10.1985-28.01.1987 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
XX 28.01.1987-11.04.1990 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
XXI 11.04.1990-16.01.1993 Jan Fijałkowski ŁKW
XXII 16.01.1993-28.03.1996 Władysław Szczepanik ŁKW
XXIII 28.03.1996-4.03.1999 Władysław Szczepanik ŁKW
XXIV 4.03.1999-2002 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
XXV 2002-07.04.2005 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
XXVI 07.04.2005-10.04.2008 Jakub Kamiński ŁKW
XXVII 10.04.2008- 6.05.2009 Krzysztof Pankiewicz ŁKW
p.o. 07.05.2009-06.04.2011 Tomasz Antecki ŁKW
XXVIII 07.04.2011-02.04.2014 Tomasz Antecki ŁKW
XXIX 03.04.2014-06.04.2017 Tomasz Antecki ŁKW
XXX 06.04.2017-01.04.2022 Tomasz Antecki ŁKW
XXXI 01.04.2022- obecnie Mateusz Jatczak ŁKW