działalność górska

Działalność górska ŁKW

    Poniżej mamy wykaz obozów, wyjazdów i wypraw oraz najlepszych osiągnięć:
1956 1957 Alpy: obóz centralny; z KŁ KW: L. Utracki, J. Warteresiewicz


1957 Alpy: obóz centralny; z KŁ KW: L. Utracki, J. Warteresiewicz (Grań Peuterey na Mont Blanc – IVprzejscie), A. Wilczkowski.


1958 Kaukaz; obozy centralne; z KŁ KW: W. Manduk; A.Michalski; A. Wilczkowski, Bogna Wiśniewska-Skoczylasowa, L. Utracki, J. Warteresiewicz.


1959 Alpy; filar Walkera na pn. ścianie Grandes Jorasses (I polskie przej- ście) – L. Utracki z S. Bielem;


1959 Kaukaz, wyjazd centralny; rejon Bezingi: zachodni Filar DychTau, pn. grań Kosztan-Tau – Jerzy Michalski, K. i J. Jakubowscy; rejon Adył-Su; z KŁ KW: T. Bartczak, H. Jaremba;


1960 Kaukaz: nowa droga w skali V – L. Utracki z J. Długoszem,


1961 Kaukaz: pn. ściana Szczytu Szczurowskiego, drogą przez „Rybkę” (I przejście jednodniowe), J. Michalski w towarzystwie K. Berbeki, pn. ściana ScheldyTau (I przejście jednodniowe); J. Michalski, M. Gryczyński, z K. i R. Berbekami;


1962 Alpy: pn.-wsch. filar Les Droites (I przejście jednodniowe) oraz Mont Blanc filarem Freney (I powtórzenie) M. Gryczyński, J. Michalski;


1963 Alpy: Mont Blanc przez Innominate – L. Utracki z J. Potockim i L. Sadusiem, Droga Contamine’a na pn. ścianie Aiguille Verte (II pol. przej.) L. Utracki z J. Potockim, L. Sadusiem i R. Zawadzkim;


1963 Alpy: I zimowe przejście pn.-wsch. filara Les Droites – M. Gryczyński, J. Michalski, z J. Warteresiewiczem i J. Stryczyńskim;


1963 wyprawa ŁKW w afgański Hindukusz Wysoki; kier.: A. Wilczkowski, skład wyprawy: M. Gryczyński, M. Grochowski, T. Gozdecki, A. Miller, J. Michalski, B. Mac, T. Bartczak, J. Warteresiewicz, Tokarski; II i III wejście na Kiszmi Chan nową drogą (6748 m.), I wejścia na Languta Barfi (6827 m.), M- 2 oraz Auar;


1964 Kaukaz, rejon Bezingi: pn. ściana Kosztan-Tau, żebrem, (I przejście) oraz pn. ściana Mizingi Wsch. (I przejście) – J. Michalski, z E. Chrobakiem, T. Łaukajtysem i J. Warteresiewiczem;


1964 obóz w masywie Wilder Kaiser w Austrii; z KŁ KW: S. Skierski;


1965 Atlas Wysoki; org.: KW Bydgoszcz, kier.: E. Temlak, z KŁ KW: J. Jagodziński;


1965 Alpy: droga Contamine’a na pn. ścianie Aiguille Verte (I zim. przejście) M. Gryczyński, J. Michalski, E. Chrobak, J. Surdel, R. Szafirski;


1966 Alpy; obóz ZG KW; próba I zimowego przejścia Filara Freney i Filara Agner, z KŁ KW: J.Michalski;


1966 Alpy: pn. ściana Aiguille Blanche de Peuterey (rekord. 3,5 godz.); M. Grochowski, M. Gryczyński, S. Skierski, J. Warteresiewicz, A. Zawada;


1966 Riła, Piryn; obóz UIAA, kier. B. Mac, uczestnicy: W. Jedliński, Z. Palucha, M. Sobieszczański


1968 Alpy: pn. ściana Aiguille Blanche de Peuterey (I zimowe przej ście) – J .Michalski, M. Kozłowski, A. Zawada, J. Poręba;


1968 wyprawa ŁKW w góry Etiopii, kier. A.Wilczkowski, uczestnicy:


1969 J. Antczak, M. Grochowski, Z. Kaliniewicz (zginął), T. Nowak, J. Rusiecki, M. Sobieszczański, J. Surdel; m.in.: Amba Wahni, Amba Asiba (I wejście)


1969 Pireneje; obóz ZG KW kier. Z. Korosadowicz, z Łodzi: B. Grochowska, W. Bucza-Buczyn, A. Frankowski, B. Mac; (m.in. pn ściana Pic Long de Vignemale – A. Frankowski, B. Mac)


1969 Atlas Wysoki, wyprawa zimowa KŁ KW, kier.: J. Michalski; uczestnicy: M. Gryczyński, S. Jaworski, J. Jedliński, W. Jedliński, W. Niedzielski, S. Zdrojewski; zachodni filar Kopa Unamus – M. Gryczyński, J. Michalski;


1970 Piryn; wyjazd zim. KŁKW; uczestnicy: Z. Zdrojewski, W. Niedzielski;


1970 Góry Turcji KŁKW; kier.: W. Manduk; uczestnicy: J.Jedliński, S. Łobacz, H. Zaorska, S. Zagrodzka, G. Wasiak;


1970 Alpy (Chamonix), obóz ZG KW; J. Michalski (kier.), M. Grochowski, J. Rusiecki, J. Poręba (Mont Blanc przez Innominate)


1970 Dolomity:droga „Grand Portale” na zachodniej ścianie Corda del Settimo Alpini (II przejście) – Andrzej Dworak, A. Mierzejewski;


1971 Alpy Julijskie; obóz KŁKW; m.in. K.Konopka;


1971 Karakorum; Kunyangchhish (7852 m), wyprawa ZG KW; kier. A. Zawada, z KŁ KW J. Michalski; szczyt zdobyto;


1971 Alpy: droga Bonatti-Gobbi na Wielki Filarze Narożnym Mont Blanc (I zimowe przejście) – A. Dworak, J. Kurczab, A. Mróz, T. Piotrowski;


1972 Alpy: Centralny Filar Brouillard (I przejście) – A. Dworak, M. Gro- chowski, W. Jedliński;


1972 Norwegia; obóz ZGKW; kier.: T. Piotrowski; A. Dworak oraz W. Jedliński uczestniczą w I zimowym przejściu pn. filara Trollrygenu;


1972 Alpy Walijskie: nowa droga na północnej ścianie Dent Blanche – Z. Kieńć z K. Zdzitowieckim;


1973 Pamir Centralny, org.: ZGKW; kier.: M. Grochowski; uczestnicy: A. Heinrich, R. Kowalewski, K. J. Rusiecki; Pik Korzeniewskiej (7105m) drogą Tamma oraz Pik Komunizma (7495m) nową drogą przez Podwierzchołkową Basztę;


1973 Hindukusz, zimowa wyprawa na Noszak, org.: KW i ZG KW; kier.: A. Zawada, z KŁ KW: W. Jedliński; szczyt zdobyto;


1973 Spitsbergen; wyprawa KW Poznań; KŁ KW: A. Wilczkowski;


1974 Kaukaz; wyjazd centralny; uczestnik z KŁ KW: W. Jedliński;


1974 wyprawa KŁ KW w Andy Peruwiańskie i Boliwijskie; kier.: J. Michalski; uczestnicy: W. Jedliński, B. Mac, P. Malinowski, M. Rożniecki, J. Star, G. Wasiak; I polskie wejście na Illimani oraz na kilka niezdobytych szczytów w Cordilliera Yauyos;


1974 Hindukusz; wyprawa KW Kraków; z KŁ KW: W. Jedliński;


1974 Karakorum, wyprawa na Shispare (7619m), org.: ZG KW; kier. J. Kurczab; I wejście na szczyt: M. Grochowski, H. Bleicher, L. Cichy, J. Holnicki, A. Młynarczyk, H. Oberhoffer, J. Poręba; w wyprawie uczestniczył: P. Kintopf;


1974 Alpy; Chamonix, obóz ZG KW, z KŁ KW: K. Pankiewicz I polskie przej. drogi Harlinana Aig. du Fou;


1975 Kaukaz; wejście nową drogą na Dżantugan – K. Pankiewicz, M. Roma- nowski, M. Grochowski, M. Piątkowski;


1975 Alpy; w pierwszym polskim przejściu prawego filara Brouillard na Mont Blanc uczestniczą: Z. Laskowski, Paweł Pietrzak i A. Warm,


1975 góry Afryki; K. Konopka uczestnicząc w wyprawie śląskiej wchodzi na wszystkie afrykańskie 5-tysięczniki drogami wspinaczkowymi


1975 Grecja, masyw Olimpu, org.: KW Warszawa; kier.: J. Kurczab, uczest- nicy: M. Grochowski (KŁ KW), J. Kurczab, A. Marczak, A. Skłodowski; I zimowe przejście filara Comiciego na Stefani;


1976 Karakorum, wyprawa na K2, org.: PZA; kier.: J. Kurczab; uczestnicy z ŁKW: M. Grochowski, P. Kintopf (przekroczyli 8100 m.- próba nowej drogi pn.-wsch. granią, osiągnięto 8400 m.);


1976 Dolomity; obóz PZA, K. Pankiewicz z G. Chwołą i M. Korasem pokonuje kilka znaczących dróg: drogę Philippa-Flamma na Punta Tissi, drogę Cassina na Torre Trieste;


1976 Hindukusz; wyprawa ŁKW; kier: B. Mac; uczestnicy: K. Konopka, J. Michalski, Paweł Pietrzak, M. Romanowski, J. Stachowiak, J. Star, E. Szczęśniak, A. Wardziński; (zaawansowana próba pn. filara Rakhom-Zon Zom)


1977 Hindukusz Afgański, org.: Krakowski Klub Wysokogórski, kier.: J. Mączka; E. Panejko-Pankiewicz wchodzi na szczyt Lunghoye Sargi (6600m.) (partnerzy: J. Kozik, A. Pawlik, J. Zając);


1977 Dolomity; obóz PZA; filar Cima Su Alto (I przej. zim.) – Z. Laskowski, A. Warm, J. Skorek, A. Czok;


1977 Norwegia: I przej. zim. Rimmon Route na ścianie Trollvegen – W. Jedliński, T. Piotrowski (Szczecin);


1977 Bułgaria, góry Riła, obóz ŁKW; kier.: E. Hornowski; uczestnicy: A. Krauze, K. Kraska, P. Edelman, A. Fichna, T. Kowalewski; m. in. Zlija Zyb drogą Słowiańską- T. Koralewski, P. Edelman;


1978 Dolomity; obóz PZA, kier.: W. Jedliński, z ŁKW: Z. Laskowski, K. Pankiewicz, A. Warm – próba zimowego przejścia drogi Comiciego na pn. wsch. ścianie Civetty;


1978 Alpy Chamonix; obóz ŁKW, kier.: J. Michalski; uczestnicy: M. Grochowski, Paweł i Piotr Pietrzakowie; próby 1-ego zimowego przejścia filara Berglandu na pn. wsch. ścianie Les Droites;


1978 Dolomity; obóz ŁKW, kier.: J. Michalski; uczestnicy: M. Dąbek, A. Drewczyński, P. Edelman, W. Korpecki, M. Lemańska, T. Michałowicz, E.Panejko-Pankiewicz, P. i P. Pietrzakowie,J. Stachowiak, J.Stepek, W. świątecki, Z. Woskowska, A. Zachara; I kobiece przejście drogi Cassina na Torre Trieste – Panejko-Pankiewicz, I. Kęsówna);


1978 Himalaje, wyprawa na Makalu, org.: KW Warszawa; kier.: J. Kurczab; z ŁKW: W. Jedliński, M. Grochowski; osiągnięto przełęcz Makalu;


1978 Pamir; obóz PZA; K. Pankiewicz wchodzi na Pik Komunizmu i Pik Korzeniewskiej;


1978 Kaukaz: drogi Chergianiego na Tiburaszu II oraz Simonika na Kosztan- Tau – Z. Laskowski, A. Warm;


1979 Dolomity: K. Pankiewicz i A. Warm biorą udział w I zimowym przej- ściu drogi Commiciego na Civetcie (z M. Serwą i Z. Wachem);


1979 Alpy; obóz ŁKW; kier.: K. Pankiewicz; I kobiece przejście Grand Cha-rmoz drogą Cordiera – E. Panejko-Pankiewicz, A. Smólska;


1979 Dolomity; obóz ŁKW; uczestnicy: E. i J. Fijałkowscy, E. Szczęśniak, M. Kołodziejczyk; Elżbieta i Jan Fijałkowscy wytyczyli nową drogę na Spallone del Bancon;


1980 Himalaje – wyprawa ŁKW na Annapurnę II; kier.: J. Michalski; skład wyprawy: M. Grochowski, K. Pankiewicz, Z. Laskowski, W. Jedliński, P. Kintopf, A. Warm; osiągnięto nową drogą od południowej strony przełęcz między Annapurna II i III;


1980 Dolomity; obóz ŁKW; uczestnicy: E. I J.Fijałkowscy, P.Edelman, E. Szczęśniak, A. Zachara; P. Edelman i J. Fijałkowski prowadzą nową drogę północną ścianą Cima Grande di Lavaredo (La Strada V, A2) oraz przechodzą drogi Comiciego na Cima Grande di Lavaredo (VII) oraz Eisensteckena na Cima Piccolissima (prawdopodobnie jedno z pierwszych przejść klasycznych);


1981 Kaukaz; obóz zimowy PZA, kier.: M. Grochowski; zimowe wejście filarem na zwornik w grani między Kogutaj Baszi a Douguz Orun – M. Grochowski i J. Kurczab;


1981 – 1981 Kaukaz; obóz PZA, kier.: K. Pankiewicz; m.in. droga Popowa na Tiu- tiubaszi K. Pankiewicz;


1981 Himalaje, wyprawa na Makalu; org.: PZA; kier. W. Kurtyka; z ŁKW: Piotr Kintopf; osiągnięto przełęcz Makalu;


1981 Wilder Kaiser; obóz ŁKW, kier.: E. Fijałkowska, uczestnicy: J. Fijał- kowski, R. Lenert, A. Krawiec, T. Piesyk, E. Szczęśniak, B. Tasarek; pokonano komin Schmucka na Fleischbanku oraz Direkte Ostwand (prawdopodobnie pierwsze przejścia kobiece) E. Fijałkowska, R. Lenert; Frastlos na Fleischbanku (2 przej. klasyczne) J. Fijałkowski, A. Krawiec


1982 Karakorum, kobieca wyprawa na K-2, org.: PZA, kier.: W. Rutkiewicz, uczestnik z ŁKW: E. Panejko-Pankiewicz;


1982 Karakorum, wyprawa międzyśrodowiskowa na K-2, kier.: J. Kurczab, uczestnicy z ŁKW: M. Grochowski i K. Pankiewicz; próba poprowadzenia nowej drogi pn.-zach. granią z lodowca Savoia-osiagnieto 8300m


1983 Himalaje Garhwalu, kobieca wyprawa na Meru North (6400 m.), kier.: D. Gelner-Wach, E. Panejko-Pankiewicz, M. Niedbalska, E. Szczęś niak; I kobiece wejście drogą austriacką;


1983 Pamir; obóz PZA, uczestnicy z ŁKW: K. Kraska, P. Chiżyński (obaj weszli na Pik Komunizma);


1983 Alpy, Chamonix; obóz PZA; K. Pankiewicz przechodzi w czasie 12 godz. „Directe americaine” na zach. ścianie Petit Dru; w 5 godz. drogę Contamine’a na Petit Jorasses.


1984 Andy Peruwiańskie, wyprawa ŁKW, kier.: K. Kraska, uczestnicy: P. Chiżyński, M. Lemańska, A. Łukaszewska, W. Szczepanik, E. Szczęśniak, B. Tassarek


1984 Pamir; wyprawa centralna; kier.: E. Chrobak; E. Panejko-Pankiewicz wchodzi w zesp. kobiecym z A. Kapłoniak na Pik Komunizma (7483)


1984 Himalaje Garhwalu, wyprawa międzyśrodowiskowa na Shiwling (6543); kier.: M. Grochowski; z ŁKW: Piotr Pietrzak, M. Rożniecki;


1984 Himalaje, wyprawa na Manaslu (8168 ); org.: KW Wrocław; kier.: J. Ku- liś; z ŁKW: K. Pankiewicz; dokonano I wejścia pd. granią; na szczycie stanęli K. Wielicki, A. Lwów; K. Pankiewicz osiągnął wysokość 7400 m


1985 Andy Peruwiańskie; wyprawa ŁKW; kier.: E. Szczęśniak; uczestnicy: R. Biernat, M. Niedbalska, E. Panejko-Pankiewicz oraz E. Szczęśniak prowadzą w zespole kobiecym nową drogę na Huascaran North (6650 m.);


1985 Dolomity, rejon Civetty; obóz ŁKW, 11 uczestników; kier.: K. Pankiewicz; K. Pankiewicz pokonał m. in.: drogi Carlessa na Torre di Valgran-de oraz na Torre Trieste, K. Wesołowska i K. Pankiewicz – drogę Astego na Punta Civetta;


1985 Himalaje, zimowa wyprawa na Kangczendzongę; org.: KW Gliwice;


1986 kier.: A. Machnik; uczestnik z ŁKW: K. Pankiewicz (osiągnął wysokość 7600); I zimow. wejścia na szczyt dokonali: J. Kukuczka i K. Wielicki;


1986 Piryn; obóz zimowy, org.: Łódzki Klub Alpejski „Szarotka”; kier. M. Grochowski; uczestnicy: S. i W. Florkowie, W. Sobańska, K. Sobański, B. Tassarek;


1986 Himalaje Garhwalu, wyprawa międzyśrodowiskowa; kier.: M. Grochowski, uczestnicy z ŁKW: Piotr Pietrzak, M. Rożniecki, K. Sobański; zdobyto Kedar Dom (683 Im);


1986 Himalaje, wyprawa ŁKW na Makalu, kier.: K. Pankiewicz; z ŁKW: K. Liszewski, Wł. Korpecki, E. Panejko-Pankiewicz, E. Szczęśniak; szczyt zdobyli członkowie wyprawy: M. Ruedi i K. Wielicki; K. Pankiewicz, E. Panejko-Pankiewicz oraz E. Szczęśniak weszły na Makalu La (7410 m.);


1986 Andy Argentyńskie; wyprawa PKG, kier. A.Garda; z ŁKW: E. Szcześ-


1987 niak samotne wejście na Aconcagua (6956 m) oraz z A. Skowrońską, drogą argentyńską przez Lodowiec Polaków.


1986 Andy Patagońskie, wyprawa PZA, kier.: W. Rutkiewicz;


1987 z ŁKW: E. Szczęśniak, M. Niedbalska; E. Panejko-Pankiewicz (próba drogi Maestriego na Cerro Torre);


1987 Himalaje Kaszmiru, org.: Alpinistyczny Klub Eksploracyjny; kier.: J. Kwiatoń; uczestnicy: M. Grochowski, W. Jedliński; Z. Kacuga; zdobyto: Nun (7135m) drogą czeską na pn.-zach. ścianie;


1987 Himalaje; Manaslu; org.: KW Toruń; z ŁKW: K. Pankiewicz-(wraz z L. Wilczyńskim próbował przejść pd. ścianę – osiągnęli 6800 m);


1987 góry Norwegii; obóz ŁKW; kier.: E. Szczęśniak, uczestnicy: W. Leder; pokonano kilkanaście dróg o trudnościach do 6+ (w masywach Kolsas, Dokka, Damtiern i Fiell);


1987 Egipt, góry Synaju; K. Pankiewicz wraz z D. Erelem pokonuje 6 nowych dróg o trudnościach do VII+;


1987 Himalaje, wyprawa na Yalung Kang Kangczendzonga Zachodnia (8450)


1988 org.: Wrocławski Klub Wysokogórski, kier.: J. Stępień; E. Panejko- Pankiewicz osiągnęła wysokość 7000 m;


1989 1988 Hiszpania, masyw Monserrat, obóz ŁKW; kier.: E. Szczęśniak, uczestnicy: J. Anforowicz, D. Gielnik, M. Horzela, M. Niedbalska;


1988 Skałki Walii, obóz PZA, z ŁKW: E. Fijałkowska;


1988 Dolomity; obóz ŁKW; kier.: B. Kowalczyk; uczestnicy: P. Kosek, J. Malinowski, K. świderska, J. Swiderski; uczestnicy przeszli szereg dróg w skali V+ – VI;


1989 Himalaje, japońska wyprawa na Makalu (848Im.); kier.: Makoto Hara; E. Panejko-Pankiewicz z W, Rutkiewicz na wysokość 8200 m.; Gasher-brum II szczyt osiągnęli P. Pustelnik i R. Lang.


1990 Karakorum, wyprawa na Gasherbrum I ill; org.: AKG Łódź, kier.: M. Grochowski; W. Rutkiewicz i E. Panejko-Pankiewicz osiągają w zespole kobiecym szczyt Gasherbrum I (8035 m.);


1981 – 1991 Himalaje Kangczendzonga (8586 m.); wyprawa słoweńska; E. Panejko-Pankiewicz osiąga z W. Rutkiewicz wysokość 7800 m.;


1990 góry Ameryki Pn. Yosemitte, Yoshua Tree, Red Rocks, Tualome Meadows i in. E. Szczęśniak;


1992 Himalaje, Arna Dablam (6882 m.); K. Pankiewicz wspinając się samot- nie non stop w ciągu 14 godz. osiąga wierzchołek;


1992 Nanga Parbat, wyprawa AKG Łódź, kier.: P. Pustelnik; uczestnik z ŁKW: M. Grochowski; szczyt osiągnęli: J. Goździk i P. Pustelnik;


1993 Norwegia; Mur Trolli, Sandrę Trolltind wsch. Filarem drogą angielską Piotr i Radosław Zwolińscy;


1994 Himalaje Shisha Pangma (8013 m.); austriacka wyprawa poświęcona pamięci Wandy Rutkiewicz; E. Panejko-Pankiewicz zdobywa północny wierzchołek Shisha Pangma z Edith Bolda;


1996 Karakorum, wyprawa na K2 (pn. filarem), org.: PZA; kier.: Krzysztof Wielicki, z ŁKW: M. Grochowski, M. Rożniecki; szczyt osiągnęli: M. Bianchi, K. Wielicki i Ch. Kuntner oraz P. Pustelnik i R. Pawłowski;


1996 Himalaje, narodowa wyprawa zimowa na Nanga Parbat; kier.: A. Za-


1997 wada; K. Pankiewicz przy próbie zdobycia szczytu osiąga wys. 7500 m.


1997 Alpy, Wysokie Taury; Grossglockner (3798m); zimowe wejście od pd.- wsch. granią M. Grochowski, K. Sobański;


1997 Alaska, wyprawa na Mount McKinley, org.:AKG Łódź; kier. M. Rożniecki; uczestnicy z ŁKW: M. Grochowski i Piotr Pietrzak; szczyt osiągnęli: M. Grochowski i M. Józefiak; w tym samym roku na Mount McKinley wszedł Krzysztof Liszewski;


1999 Andy argentyńskie, wyprawa na Aconcagua (6962m) drogą „normalną”, brali udział i szczyt osiągnęli J. i P. Michalscy;


2000 Norwegia; Sandrę Trolltind, wsch. Filar nową drogą (1400 , 6+) Piotr Zwoliński z Dariuszem Suchodolskim


2000 Himalaje; wyprawa na Mount Everest; uczest. z ŁKW: K. Liszewski osiąga wysokość powyżej 8700 m.;


2000 Alaska; wyprawa na Mount McKinley, szczyt osiągnęli J.i P. Michalscy.


2001 Nowa Gwinea; Carstesz Pyramid, szczyt osiągnęli J. i P. Michalscy.


2001 Himalaje Garhwalu; wyprawa na Karnet (7756m), org.: AKE Sopot; kier.: Jerzy Tillak; uczestnik z ŁKW: M. Grochowski; osiągnięto 7400m


2003 Góry Ellswortha – Antarktyda, wyprawa na Mt. Vinson (4897m), brali udział i szczyt osiągnęli J. i P. Michalscy;


2003 Kaukaz, Elbrus (5600m), brał udział i szczyt osiągnął P. Michalski;


2003 Udział w wyprawie na Ama Dablam (6856 mnpm) – (Khumbu Himal, Nepal) brał i szczyt drogą pierwszych zdobywców osiagnał Wojciech Jankowski


2004 Andy argentyńskie, wyprawa na Aconcagua (6962m) drogą klasyczną przez „Lodowiec Polaków”, brał udział i szczyt osiągnął P. Michalski;


2004 wyprawa na najwyższe wulkany Ameryki środkowej: El Pico de Orizaba (5610m), Iztaccihuatl (5230m), La Malinche (4461m), Tajamulco (4220m), Tacana (4092m) brali udział i szczyty osiągnęli J. i P. Michalscy;


2005 Himalaje, wyprawa na Mt. Everestu (8848m) od strony północnej, osiągnięta wysokość 7000m, wyprawa przerwana ze wzgędu na akcję ratunkową dla rannych Szerpów po zjeściu lawiny z Przełęczy Północnej, udział brali J. i P. Michalscy;


2005 Udział w wyprawie na Cho Oyu (8201 mnpm) – (Mahalangur Himal, Tybet) brał i szczyt droga pierwszych zdobywców osiagnal Wojciech Jankowski (wraz z innym łodzianinem Arturem Kazmierczakiem) ;


2006 Himalaje, wyprawa na Cho Oyu (8201m) brali udział J. i P. Michalscy, szczyt osiągnął P. Michalski (bez korzystania z dodatkowego tlenu);


2007 30 lipca 2007 Paweł Michalski osiągnął szczyt Gasherbrum I (8068m n.p.m.) w Karakorum. Szczyt Gasherbrum II (8035m n.p.m.) pozostał nie zdobyty ze względu na zagrożenie lawinowe (osiągnięto wysokość ponad 7000m);


2007 Wyprawę na Aconcagua (6962 mnpm) – (Andy, Argentyna) prowadził i szczyt droga pierwszych zdobywców osiagnał Wojciech Jankowski (wraz z innymi łodzianami – Katarzyna Zimnicka i Markiem Weigtem)


2007 Wyprawę na Muztagh Ata (7546 mnpm) – (Kun Lun, Turkiestan Wschodni) prowadził i szczyt droga pierwszych zdobywców osiagnal Wojciech Jankowski


2008 Paweł Michalski (ŁKW) dn. 31 Lipca o godz. 12.06 czasu lokalnego wszedł na Gasherbrum II (8035m n.p.m.) z alpinistą włoskim.


2008 Jagoda Lazarek (KW) 02 VII- 30 VII 2008. Próba zdobycia Mutagh Ata – 7546 m n.p.m. Pamir, Chiny. Osiągnięta wysokość 7200 m n.p.m. .


2008 Maciej Stepniak (LKW) lipiec 2008 próba zdobycia Chan Tengri (7010m n.p.m.) – szczyt w masywie Tien Shan, Kirgizja. Osiągnieta wysokość 6800m n.p.m.


2009 Paweł Michalski (ŁKW) wyprawa na Broad Peak (8047m) w Karakorum, Pakistan. Osiągnięto Przełecz Broad Peak’a (7950m)


2009 Wyprawe na wulkany Ekwadoru prowadził i szczyt Chimborazo (6310 mnpm) osiagnął Wojciech Jankowski


2009 IX Jesienią 2009 odbyła się wyprawa w Himalaje Nepalu w której udział wzieli członkowie ŁKW – Ewa Szcześniak (kierownik), Sławek Wojczuk i Kuba Kamiński (lekarz). Celem wyprawy było wejście na Island Peak (6189 m n. p. m.) oraz próba pierwszego polskiego wejścia na Baruntse (ok. 7200 m n. p. m.). Szczyt Island Peak osiągneli: Slawek Wojczuk, Kuba Kamiński, Wiktor i Jola Malinowscy, Mariusz Horzela, Sylwia Janukowicz, Magda Pawlak, Rysio Szkutnik, Krzysiek Marcjanek i ekipa Szerpów – Ang Nuri Szerpa, Rindzi Szerpa, Gielcu, Dorje.
W próbie wejścia na Baruntse uczestniczyli też Ania Czerwinska i Rafał Fronia. Wyprawa niestety nie zakonczyła się wejściem na szczyt – na wysokości około 7000 m prowadzacą dwójkę (Mariusz Horzela i Rafal Fronia) i towarzyszacych Szerpów zatrzymała szczelina – gigant. Pozostali uczestnicy wyprawy osiągneli obóz I na West Col (ok. 6200 m).


2010 II Wojciech Jankowski (Kierownik Zespołu) – Lódzki KW. Jan Dudarowski – KW Lubin, Edward Fudro – KW Szczecin 13.02 – Ojos del Salado od strony argentynskiej (pd) – 6893 mnpm. 19.02 – Pissis I (od strony pn-wsch) – 6795 mnpm. 2. i 3. najwyższe szczyty Andów a tym samym obydwu Ameryk.


09.04.2010

14.05.2010
Paweł Michalski – Manaslu (8156 m), 2 próby ataku szczytowego (02.05.10 i 12.05.10), docierając do wysokości ok. 7400m. Nagła zmiana pogody (opad śniegu i wiatr ponad 100 km/h) zmusiły Pawła do zawrócenia z ataku szczytowego.


03.06.2010

07.07.2010
Paweł Michalski – Nanga Parbat (8126 m), „W dniu 30.06 o godz. 22 ruszyliśmy na atak szczytowy z Obozu 4 (7300m) w towarzystwie Oli Dzik oraz Marcina Kaczkana. Niestety w drodze na szczyt pomyliliśmy kuluary wyprowadzające na grań szczytową. Po 8 godzinach wspinaczki dotarliśmy na grań w okolicach szczytu północnego, skąd widoczny był glówny wierzchołek. Droga do niego biegła po długiej, niebezpiecznej w wielu miejscach grani, w tym samym czasie warunki pogodowe uległy znacznemu pogorszeniu. Zdecydowaliśmy się zawrócić do Obozu 4. Przez pomyłke, prawdopodobnie, dokonaliśmy eksploracji nowego wariantu drogi wyprowadzającej z Plateau Bazhin na grań szczytową 🙂 Niestety, zabrakło nam czasu na powtórzenie ataku szczytowego w pózniejszym terminie.”