kurs wspinaczki skalnej – wiosna 2021

Spotkanie organizacyjne 04 marca o godzinie 18:30, Łódź, ul.Stefanowskiego 19 – MAPA
Nasz kurs ma przygotować Was do samodzielnego i bezpiecznego wspinania w dowolnym terenie skałkowym na drogach ze stałą asekuracją i na własnej asekuracji, na drogach jedno i kilkuwyciągowych, oraz do kursu taternickiego.
Kurs Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego to możliwość rozpoczęcia przygody ze wspinaniem w większym gronie pod okiem doświadczonych instruktorów.

Kurs taki daje większe możliwości poznania nowych partnerów wspinaczkowych, wymiany doświadczeń i zorganizowania wspólnych wyjazdów.
Jako jedyni w Polsce na kursie wspinamy się w piaskowcowych skałach Gór Stołowych!

Na wyjeździe w Góry Stołowe (Hejszowinę) realizujemy rozszerzenie programu kursu o zajęcia z autoasekuracji, specyfiki piaskowcowej asekuracji, etyki i wspinania w skałach piaskowcowych.

Aby wziąć udział w kursie nie jest potrzebne żadne specjalne przygotowanie sprawnościowe nie trzeba też mieć żadnego doświadczenia wspinaczkowego, ani sprzętu – „można być zupełnie zielonym” 🙂

KARTA ZGŁOSZENIA NA KURS 

INFO O KURSIE (PDF)

Informacje ogólne:

 • Kurs składa się z czterech części:
  • Stacjonarnej:

  teoretycznej (wykłady, prelekcje),

  praktycznej (zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance)

  • Wyjazdowej:

  Jura  (6 dni, zasadnicza część kursu, praktyka z elementami teorii w terenie skalnym)

  Hejszowina (specyfika wspinania w skałach piaskowcowych, etyka, zajęcia z autoratownictwa, bouldering)

  JURA – 6 dni – obowiązkowe
  Góry Stołowe – 4 dni – nieobowiązkowe

 • W kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia
 • Część teoretyczna odbędzie się w terminie 04 III ? 29 IV w siedzibie ŁKW w czwartki w godzinach 1830 ? 2030 (w formie wykładów stacjonarnych lub on-line)
 • Część praktyczna – 4 zajęcia na sztucznej ściance – w terminie marzec – kwiecień.
 • Część praktyczna w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Podlesice, Rzędkowice, Mirów) – 6 dni po ok. 8 godzin zajęć w skałach dziennie,
 • Po części stacjonarnej odbędzie się test teoretyczny dopuszczający do części wyjazdowej,
 • Zajęcia w terenie odbywają się w czteroosobowych grupach szkolonych przez jednego instruktora,
 • Zapewniamy ? sprzęt wspinaczkowy, opiekę instruktorską podczas zajęć, ubezpieczenie NW uwzględniające sporty niebezpieczne,
 • Zakwaterowanie, dojazd i wyżywienie we własnym zakresie (jest możliwość dojazdu z instruktorem, my śpimy TUTAJ)
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem ŁKW wzorowanym na programie PZA, podpisane przez instruktora.

Kadra części praktycznej
Tomasz Antecki – instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa
Rafał Mockałło – instruktor wspinaczki skalnej PZA, instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa
Instruktorzy Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego

Przed kursem w terenie trzeba zaopatrzyć się w:

 • buty wspinaczkowe,p1080900
 • odpowiednią odzież
 • plecak na sprzęt wspinaczkowy (ok. 30 – 40 litrów)

Warunki ukończenia kursu klubowego:

 • Udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej
 • Zaliczenie testu teoretycznego,
 • Opanowanie wszystkich zagadnień programowych,
 • Poprowadzenie minimum pięciu dróg wspinaczkowych ze wszystkimi niezbędnymi operacjami sprzętowymi, w tym trzy o trudnościach minimum IV.                       

Koszt kursu to 1500 zł, a w cenie:p1080924

– 8 wykładów (nieobowiązkowe)
– 4 spotkania na ściance wspinaczkowej (obowiązkowe)
– 6 dni w skałach Jury północnej (obowiązkowe)
– 4 dni w Górach Stołowych ( 26-29.08.2021, nieobowiązkowe)
– materiały dydaktyczne
– ubezpieczenie NW
– dużo pozytywnej energii

Opłaty: zaliczka 500 zł do III wykładu (18.03). Pozostała kwota w dwóch ratach: I rata 400 zł do 10.04, II rata: pozostała kwota, najpóźniej 21 dni przed ustalonym terminem części wyjazdowej.

Zgłoszenia i informacje:

Zgłoszenia: w Centrum Wspinaczkowe Stratosfera (Manufaktura), lodzki.klub.wysokogorski@gmail.com

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do CW Stratosfera, wysłać na lodzki.klub.wysokogorski@gmail.com , lub na pierwszym spotkaniu  kursowym 04.03.2021.
Wszyscy którzy zgłoszą się na kurs do końca stycznia 2020 otrzymują karnet wstępu do C.W. Stratosfera (karnet o wartości 100zł po wpłacie całej kwoty za kurs).

Informacji szczegółowych udziela Tomek Antecki, tel. 609 487 364.

Planowane terminy wyjazdów:

1. 11 V – 16 V 2021, 2. 26 VI – 01 VII 2021,1

Dokładne terminy części wyjazdowej będą ustalane na 3 wykładzie.
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innych terminów.

Zdjęcia z kursu 2021:

– JURA:      Grupa 1    Grupa 2     Grupa 3               – Góry Stołowe

Zapraszamy wszystkich 🙂