kalendarium

Kalendarium  

1921 powołanie do życia Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego (PTT).


1923 pierwszy Łódzki Kurs jazdy na nartach młodzieży szkolnej na Hali Gąsienicowej, kursy i wycieczki w Gorcach i Tatrach organizowane przez Łódzki Oddział PTT


1926 udzielenie przez Łódzki Oddział PTT dotacji na budowę ( a w dalszych latach na wyposażenie) schroniska naTurbaczu.


1928 wykonanie przez łodzian projektu schroniska na Hali Gąsienicowej”Murowaniec”.


1933 w ramach Oddziału Łódzkiego PTT działa Koło Taterników Łodzian (nieformalne); ok. 16 członków, m.in. Czesław Bajer, Stanisław Sandmeer i Stanisław Szelągowski.


1945 reaktywuje swoją działalność Łódzki Oddział Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.


XII 1950 przez połączenie PTT i PTK powstaje Poskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze (pracami reorganizacyjnymi kierował W.Manduk)


1951 powstają pierwsze komisje turystyki kwalifikowanej, m.in. komisja alpinizmu.
Powstanie z inicjatywy W.Manduka, H.Nadziakiewicza i A.Wilczkowskiego Łódzkiej sekcji Koła Krakowskiego Klubu Wysokogórskiego PTTK.
Początek taternickiej eksploracji skałek jurajskich w rejonie Podlesic


1953 Łódzka Sekcja Koła KKW zostaje przemianowana na Sekcję Taternictwa


1953 ukazują się cztery numery organu łódzkiego środowiska taternickiego”Taternika Łódzkiego”(1953-1954)


1953 A.Wilczkowski wespół z A.Pietschem i S.Worwą (obaj z Krakowa) dokonuje pierwszego zimowego przejścia drogi świerza nz wsch. ścianie Mięguszowieckiego Szczytu


1954 B.Wiśniewska-Skoczylas i A.Wilczkowski prowadzą nową drogę na Żabim Mnichu (łodzianie po raz pierwszy posłużyli się techniką sztucznych ułatwień)


1956 L.Utracki i J.Werteresiewicz dokonują pierwszego zimowego przejścia drogi Paszuchy i Łapińskiego na Mnichu


1956 na Kaukazie przebywają B.Wiśniewska-Skoczylas i A.Wilczkowski (m.in. wchodzą na Elbrus)


XII 1956 Sekcja Alpinizmu przy PTTK przekształca się w Koło Łódzkie reaktywowanego Klubu Wysokogórskiego jako niezależna organizacja


1957 M.Gryczyński i J. Michalski przechodzą jako trzeci polski „Hokejkę” za zach. ścianie Łomnicy.W.Manduk i H.Nadziakiewicz przechodzą ściśle po ostrzu lewy filar płn.-wsch. ściany Mięguszowieckiego Szczytu (I wejście).

A.Wilczkowski wchodzi na Aiguille Verte.

Utracki i J.Wartesiewicz (Warszawa) uczestniczą w czwartym wejściu granią Peuterey na Mont Blanc.


1958 Ukazuje się książka L.Utrackiego „Notatnik Alpejski”..


1958- 1959 Łodzianie uczestniczyli w obozach na Kaukazie.


1959 L.Utracki oraz S.Biel z Krakowa przechodzą Filar Walkera na Grandes Jorrasses.


1960 M.Gryczyński i J.Michalski dokonuje pierwszego zimowego przejścia drogi Dziędzielewicza na zach. ścianie Kościelca.M.Gryczyński uczestniczy w pierwszym wejściu środkiem północnej ściany Małego Młynarza (tzw. „Sprężyna” wraz z trzema innymi drogami Gryczyńskiego o tej nazwie należy ona do najpięniejszych wspinaczek w Tatrach)


1960 Ukazuje sie książka L.Utrackiego „W krainie Tau-Dżin-Padyszacha” dotycząca Kaukazu.


1961 Michalski oraz K.Berbeka (Zakopane) dokonują drugiego wejścia drogą Abałakowa na Szczyt Szczurowskiego.


1962 M.Gryczyński i J.Michalski pokonują osławiony Filar Freney na Mont Blanc (drugie przejście).A.Skoczylas przenosi się z Krakowa do Łodzi i tu pisze „Białą Górę”-1965r. oraz „Tam gdzie góry sięgają nieba”-1966r.


1963 pierwsze zimowe przejście północno-wschodniego filara Les Droites: M.Gryczyński, J.Michalski oraz J.Werteresiewicz (Warszawa) i J.Stryczyński (Poznań).trzecia Polska (pierwsza Łódzka) wyprawa w Hindukusz zakończona zdobyciem 4 dziewiczych szczytów; opisana przez A.Wilczkowskiego w książce „śniegi pokutujące”.


1964 S.Skierski uczestniczy w pierwszym przejściu tzw. „ścieku” (Kocioł Kazalnicy).J.Michalski i J.Werteresiewicz (Warszawa) biorą udział w pierwszych wejściach: płn.-zach. ścianą na Kosztantau i płn. ścianą na wschodni wierzchołek Miżyrgi (Kaukaz).


1965 pierwsze zimowe wejście płn. ścianą Aiguille Verte ( z Łodzi uczestniczą M.Gryczyński i J.Michalski).


1966 pierwsze polskie przejście zimowe środka zach. ściany Małej śnieżnej Turni ( z Łodzi M.Grochowski, Z.Pałucha i S.Skierski).Z.Pałucha i R.Kowalewski (Gdańsk) dokonują pierwszego przejścia wschodniej ściany Młynarczyka.


1968 .Jedliński z T.Piotrowskim (Szczecin) przechodzą, jako pierwsi w zimie, drogę Chrobaka na Kazalnicy.na wschodniej ścianie Mont Blanc ginie Samuel Skierski.


1968 – 1969 pierwsza Polska Wyprawa w Góry Etiopii, składająca się w większości z łodzian; m.in. wejścia na Amby Asiba i Wahni. Wyprawę opisał A.Wilczkowski w książce „Każdemu według marzeń”.


1969 drugie zimowe przejście drogi Momatiuka na Kazalnicy (pierwsze zim. z wariantów prostujących) – A.Dworak, Z.Kienć. wejście płn. ścianą na Vignemale w Pirenejach (B.Mac).Łódzka Wyprawa w Atlas Marokański; 7 wejść szczytowych


1970 wyprawa w góry Turcji – rekonesans w paśmie górskim Aladaghlary (Taurus środkowy) oraz w grupie wulkanicznej Erdżijes Daghy.W.Jedliński wchodzi na Pik Lenina (Pamir).


1971 A.Dworak uczestniczy w pierwszym zimowym wejściu Wielkim Filarem Narożnym na Mont Blanc.Z.Kienć bierze udział w przejściu drogi Bonattiego na płn. scianie Matterhornu.

.Michalski bierze udział w wyprawie na Kunyang Chhish a J.Surdel uczestniczy w Internationale Himalaya Expedition na Mont Everest.


1972 .Dworak i W.Jedliński biorą udział w pierwszym zimowym przejściu wsch. filara Trollryggenu (Norwegia).Grochowski uczestniczy w przejściunowych dróg w Pamiro-Ałaju, w tym pierwsze wejście na Pik Skalistyj (płd. wierzchołek).

Andrzej Dworak ginie na wsch. ścianie Mont Blanc.


1973 w Tatrach K.Pankiewicz bierze udział w pierwszym przejściu Superścieku na Kotle Kazalnicy, zaś w Pamirze M.Grochowski uczestniczy w pierwszym wejściu zach. ścianą kopuły szczytowej na Pik Komunizma.


1974 powstaje Polski Związek Alpinizmu Koło Łódzkie Klubu Wysokogórskiego przekształca się w Łódzki Klub Wysokogórski.Pierwsze zimowe przejście Kantu Filara Kazalnicy (E.Panejko, K.Pankiewicz).

kobiece przejście grani Tatr od Przełęczy ździarskiej do Kasprowego Wierchu: E.Szcześniak i M.Sułoska (Gdańsk).

Łódzka Wyprawa w Andy (pierwsze wejścia szczytowe).

M.Grochowski uczestniczy w zdobyciu Shispare (Karakorum).


1975 K.Pankiewicz i J.Wolf (Warszawa) prowadzą nowa drogę na wsch. ścianie Młynarczyka.Z.Laskowski, B.Pietrzak i A.Warm uczestniczą w pierwszym polskim przejściu prawego filara Brouillard.


1976 – 1981 J.Fijałkowski wytycza w skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej szereg ekstremalnych dróg wspinaczkowych, m.in. Zacięcie na Głowie Cukru, świeże Bułeczki, Trzysta Procent Normy, Lewą Rysą na Jastrzębniku ( tę ostatnią z W.Ziembą).


1977 E.Sosnowska i J.Fijałkowski dokonują pierwszego polskiego przejścia drogi Palenicka na Łomnickiej Kopie.W.Jedliński i T.Piotrowski (Szczecin) przechodzą w zimie, jako drugi zespół, drogę angielską na Trollvegenie w Norwegii.

Z.Laskowski i A.Warm uczestniczą w pierwszym zimowym płn.-zach. filara Cima su Alto w Dolomitach.


1978 J.Fijałkowski dokonuje z E.Sosnowską pierwszego polskiego przejścia prawego komina na Złotej Turni; z R.Pilchem (Gliwice) pokonuje klasycznie Kant Hakowy na Mnichu.E.Panejko-Pankiewicz bierze udział w pierwszych kobiecych przejściach dróg: Chrobaka na Kazalnicy i Cassina na Torre Trieste w Dolomitach.

Z.Laskowski i A.Warm dokonują pierwszych polskich wejść na Kaukazie- drogą Chergianiego na Tiutiubaszi II (Zachodnia) oraz drogą Simonika na Kosztantau.

J.Fijałkowski i K.Pankiewicz zdobywają mistrzostwo zespołowe na zawodach skałkowych PZA.


1979 K.Pankiewicz i A.Warm uczestniczą w pierwszym zimowym przejściu drogi Comiciego na Civetcie w Dolomitach.E.Sosnowska-Fijałkowska i E.Szcześniak przechodzą drogi: Andricha na Torre Venezia i Tissiego na Torre Trieste (Dolomity).

E. i J.Fijałkowscy prowadzą nową drogę na Spallone del Bancon (Dolomity).

K.Pankiewicz zdobywa akademickie mistrzostwo Polski na zawodach skałkowych.


1979 – 1981 w skałki piaskowcowe: nad Łabą w NRD (Saska Szwajcaria) oraz w Góry Stołowe w Czechosłowacji (Teplicko-Adrspaske Skali), wyjeżdżały zespoły łódzkie, dokonując szeregu wejść o trudnościach do VIII.


1980 E. i J.Fijałkowscy pokonują Superściek na Kotle Kazalnicy.J.Fijałkowski i K.Kraska przechodzą Bocekov Lodospad.

w Dolomitach E.Fijałkowska i A.Zachara przechodzą drogi: Comiciego na Cima Grande i Cassina na Cima Ovest; J.Fijałkowski i P.Edelman prowadzą na Cima Grande nową drogę.

Łódzka Wyprawa na Annapurnę II; osiągnęła jedynie przełęcz między II a III wierzchołkiem (ok. 7200 m).


1981 w Wilder Kaiser (Alpy Austriackie) zespół kobiecy w składzie: E.Fijałkowska i R.Lenart pokonują na Fleischbanku Komin Schmuka, Rysę Dulfera i direttissimę.K.Pankiewicz uczestniczy w pierwszym polskim przejściu drogi Popowa na Tiutiubaszi.

K.Pankiewicz wygrywa mistrzostwa skałkowe w Bułgarii i na Węgrzech


1987 Międzynarodowa Unia Federacji Alpinistycznych (UIAA) organizuje cykl Pucharu świata we wspinaczce sportowej. Opracowano szczegółowe zasady gry, wyszkolono kadrę sędziowską na poziomie międzynarodowym. Sukces sportowy i telewizyjny zawodów pucharowych zachęcił organizatorów do regularnego powtarzania tej imprezy. Wstępne rozmowy z Komitetem Olimpijskim pozwalają mieć nadzieję na wciągnięcie wspinaczki sportowej do rejestru dyscyplin olimpijskich.


4 – 5 VII 1992 Łódzki Klub Wysokogórski organizuje Mistrzostwa Polski we wspinaczce sportowej


1996 powstaje strona WWW Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego


2005 powstaje nowa strona WWW Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego