kurs na własnej asekuracji

Szkolenie przeznaczone dla absolwentów kursów wspinaczki po drogach ubezpieczonych.

cel: przygotowanie do samodzielnego wspinania w terenach skałkowych, na obiektach sztucznych i do kursu tatrzańskiego: ukończenie kursu i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza

czas trwania: 3 dni

ilość szkolonych: max 4 osoby na jednego instruktora

prowadzący: instruktor sportu specjalność wspinaczka sportowa i wspinaczka wysokogórska

 

Program:

Część teoretyczna

 • prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego niezbędnego do wspinania na własnej asekuracji
 • wykorzystanie rzeźby skalnej do zakładania własnej asekuracji
 • zakładanie stanowisk i niebezpieczeństwa asekuracji przesztywnionej
 • niebezpieczeństwa wspinania, pierwsza pomoc
 • style wspinania, skale trudności od rodzaju uprawianej wspinaczki i rodzaju skały
 • dobór obuwia w zależności od rodzaju uprawianej wspinaczki i rodzaje skały
 • zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia
 • zagadnienia ochrony przyrody, normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy

Część praktyczna

Asekuracja

 • węzły: kluczka, ósemka, wyblinka, półwyblinka, węzeł taśmowy, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy, zwijanie liny
 • umieszczanie w skale punktów asekuracyjnych: naturalnych (oczka, bloki skalne, drzewa, zaklinowane kamienie) oraz różnego typu kostek (stopery, hexentriki, kostki mechaniczne, mimośrodowe)
 • stanowiska: zakładanie (łączenie punktów), ustawienie się na stanowisku, asekurowanie partnera, stanowiska – dolne, górne i pośrednie
 • prowadzenie wyciągu: dobór i noszenie sprzętu, rozkład przelotów, wpinanie liny, prowadzenie jednożyłowe
 • komendy

Technika wspinania

 • rodzaje chwytów i stopni oraz odpowiednie ich używanie
 • techniki wspinaczkowe ? pozycja frontalna i boczna, trzy punkty podparcia, balansowanie środkiem ciężkości, trawersowanie
 • dobór odpowiednich technik wspinaczkowych w zależności od pokonywania formacji skalnych (komin, rysa, zacięcie, okapik, płyta)

Sytuacje awaryjne

 • opuszczanie na linie
 • przepuszczanie węzła przez karabinek
 • blokowanie liny węzłem flagowym
 • najprostsza technika wychodzenia po linie, węzły zaciskowe