kurs 2014

Przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego wspinania w dowolnym terenie skałkowym na drogach ze stałą asekuracją i na własnej asekuracji, na drogach jedno i kilkuwyciągowych, oraz do kursu taternickiego.
Kurs Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego to możliwość rozpoczęcia przygody ze wspinaniem w większym gronie pod okiem doświadczonych instruktorów.
Kurs taki daje większe możliwości poznania nowych partnerów wspinaczkowych, wymiany doświadczeń i zorganizowania wspólnych wyjazdów.
W cenie kursu dla wszystkich, którzy ukończą część praktyczną wyjazd wspinaczkowy w Góry Stołowe (Hejszowina) na którym poznacie niepowtarzalną specyfikę asekuracji i wspinania w skałach piaskowcowych (28 – 31 sierpnia 2014).

Kadra części praktycznej
Kierownik kursu:
Tomasz Antecki – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa, instruktor wspinaczki skalnej PZA
Instruktorzy:

 • Elżbieta Fijałkowska – instruktor sportu specjalność wspinaczka sportowa i wspinaczka wysokogórska
 • Rafał Mockałło (Sak) – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa, instruktor wspinaczki skalnej PZA
 • Jacek Antecki – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa
 • Piotr Mytych – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa
 • Adam Radwański – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa
 • Tomasz Szer – instruktor sportu, specjalność wspinaczka sportowa

Informacje ogólne:
Kurs składa się z dwóch części:

 1. stacjonarnej teoretycznej (wykłady, prelekcje) oraz praktycznej (zajęcia wspinaczkowe na sztucznej ściance)
 2. wyjazdowej (praktyka z elementami teorii w terenie skalnym)
 • W kursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 14 rok życia
 • Część teoretyczna odbędzie się w terminie 20 II 08 V w siedzibie ŁKW w czwartki w godzinach 18.30 20.30,
 • Część praktyczna – 5 zajęć na sztucznej ściance – w terminie marzec – kwiecień.
 • Część praktyczna w skałach Jury Krakowsko-Częstochowskiej (Podlesice, Rzędkowice, Mirów) – 6 dni po ok. 8 godzin zajęć w skałach dziennie,
 • Po części stacjonarnej odbędzie się test teoretyczny dopuszczający do części wyjazdowej,
 • Zajęcia w terenie odbywają się w czteroosobowych grupach szkolonych przez jednego instruktora,
 • Zapewniamy sprzęt wspinaczkowy, opiekę instruktorską podczas zajęć, ubezpieczenie NW uwzględniające sporty niebezpieczne,
 • Zakwaterowanie, dojazd i wyżywienie we własnym zakresie (jest możliwość dojazdu z instruktorem, my śpimy TUTAJ)
 • Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem ŁKW wzorowanym na programie PZA, podpisane przez instruktora.
 • Zakończenie kursu odbędzie się w siedzibie ŁKW w październiku 2014.
 • Zakończenie kursu będzie połączone z egzaminem na kartę wspinacza (dla osób chętnych).

Przed kursem w terenie trzeba zaopatrzyć się w:

 • buty wspinaczkowe,
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uprawiania wspinaczki,
 • plecak na sprzęt wspinaczkowy (ok. 30 litrów)

Warunki ukończenia kursu klubowego:

 • Udział w zajęciach na ściance wspinaczkowej
 • Zaliczenie testu teoretycznego,
 • Opanowanie wszystkich zagadnień programowych,
 • Poprowadzenie minimum sześć dróg wspinaczkowych ze wszystkimi niezbędnymi operacjami sprzętowymi, w tym trzy o trudnościach minimum IV.

Koszt kursu to 1000 zł, a w cenie:
– 10 wykładów
– 5 spotkań na ściance wspinaczkowej
– 6 dni w skałach Jury p?łnocnej
– 4 dni w Górach Stołowych
– materiały dydaktyczne
– ubezpieczenie NW
– dużo pozytywnej energii

Opłaty: zaliczka 250 zł do III wykładu (06 III). Pozostała kwota w dwóch ratach: I rata 300 zł do VI wykładu (27 III), II rata: pozostała kwota, najpóźniej 21 dni przed ustalonym terminem części wyjazdowej.

Zgłoszenia i informacje:
Zgłoszenia: w siedzibie ŁKW, C.W. Stratosfera (Manufaktura), szkolenie@lkw.org.pl

Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do sekretariatu ŁKW, do CW Stratosfera lub na pierwszym spotkaniu.

Terminy wyjazdów:
1. 17 V – 22 V 2014, 2. 28 VI – 03 VII 2014,

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innych terminów.