Zmarł Tadeusz Bartczak

Odszedł na drugą stronę grani członek Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego
Tadeusz Bartczak  1935-2022

Absolwent Politechniki Łódzkiej. Profesor nauk chemicznych, specjalista w dziedzinie krystalochemii.

Taternik zwyczajny KW. Członek Koła Łódzkiego Klubu Wysokogórskiego. Uczestnik Pierwszej Łódzkiej

Wyprawy Eksploracyjnej w Hindukusz Afgański w roku 1963. Największym sukcesem wyprawy było

zdobycie szczytu Kiszmi Chan 7177m. Tadeusz w zespole z Jerzym Michalskim wszedł na dziewiczy

i trudny technicznie szczyt M2 6588m.

Sładamy wyrazy szczerego współczucia rodzinie i bliskim.

Pogrzeb odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 11:00 na cmantarzu komunalnym Doły przy
ul. Smutnej 1.